Click here to Donate

חברים מקשיבים

בשותפות עם

OU ישראל חברו אל מוקד חברים מקשיבים במטרה לספק לבני נוער ולהוריהם המתגוררים בישראל מענה אפקטיבי לשאלות והתייעצויות בנושאים שונים מחייי היום יום, ובהם סוגיות ערכיות ודתיות, התמודדויות חברתיות, אישיות ומשפחתיות. חברים מקשיבים היא הכתובת היחידה לנוער וצעירים מכל המגזרים, המאפשרת להם לשאול שאלות נפוצות העוסקות באתגרי ההתבגרות, ובהן יחסים בין המינים, בני משפחה והורים, והגשמה עצמית מלאת משמעות וסיפוק. השיחות מתקיימות באמצעות פנייה למוקד הטלפוני, בצ’אט אישי במוקד הווטסאפ, או בפנייה לאתר האינטרנט של המוקד.

חפש עצה