OU Israel – חברות

הצטרף למשפחת OU ישראל וקבל:
  • רבעון של "אקשן יהודי" (JEWISH ACTION)
  • מחירים מיוחדים לשיעורים
  • שירות מיוחד והוזלה ברכישת ספרים של בית הדפוס של OU Press במכירה במרכז הישראלי של ה-OU.
  • הנחות במגוון מסעדות בירושלים עם ההכשר של ה-OU.
  • השכרת חדרים במרכז הישראלי של ה-OU במחיר מיוחד לחברים.
  • הטבות בטיולים של ה-OU באמצעות אגף הטיולים של OU ישראל
  • השתתפות באירועים מיוחדים רק עבור חברים של ה-OU
חברות
חברות עלות שנתית חידוש חברות
חברות לחיים $1,800 ללא
חברות משפחתית לשנה 360 NIS 250 NIS
חברות ליחיד לשנה 275 NIS 180 NIS
חברות ל-JCHAT לשנה 100 NIS ללא
* 10% הנחה לעולים חדשים
סוג החברות
פרטים אישיים
*
*
*
*
*
*
*
*