בואו להיות שותפים
בחיזוק והעצמת בני הנוער של מדינת ישראל
יחד נבנה פה עתיד טוב יותר