Click here to Donate

החזון של או ישראל

שמנו לנו מטרה לאחד את עם ישראל, להגביר את הזהות היהודית ולפעול לקידום החברה הישראלית במגוון תחומים:
קליטת עליה, חיזוק הפריפריה, ומעורבות חינוכית וקהילתית ענפה בכל רחבי הארץ.
לפני מעל ארבעים שנה, בצריף קטן בירושלים קמה השלוחה הישראלית של ארגון ה-OU העולמי, וכיום אנו זוכים להיות עוגן משמעותי לאלפי יהודים מכל רבדי האוכלוסיה היהודית.

הכר את הצוות

רב אבי ברמן

מנכ"ל OU ISRAEL

דוד כץ

מנהל כספים

חיים פלצנר

סמנכ"ל פרויקטים

רב שמואל שער

מנהל המרכז הישראלי של הOU ע"ש סימור ג'יי אבראמס

רב אהרון גולדשיידר

עורך, תורה תידביטס, חבר סגל אקדמי

הרב עזרא פרידמן

מנהל המרכז החינוכי לכשרות ע"ש גוסטב וקרול ג'איקובס ז"ל

שרה ברלוביץ

חשבת ומנהלת משאבי אנוש

זמירה אוזורוסקי

מנהלת חינוך קהילתי ולעילא - למידה והעצמה נשית

חנה ספיבק

מנהלת מתנדבים

יפה בראכין

מנהלת מדור נסיעות ורישום לאירועים

יעל תמרי

מנהלת ISRAEL FREE SPIRIT - תוכניות תגלית

איטה רחל רוסק

מנהלת הבניין, פרסומות בתורה תידביטס

אורן אסולין

מנהל חינוך ופעילות - הזולה

רחל ניניו

מנהלת פיתוח והדרכה

לאה ביג’ל

מנהלת פיתוח משאבים

ליאת גולדברגר

פרויקט דאורייתא

צור קשר

סיימור ג׳י אברמס
מרכז עולם ירושלים

כתובת

קרן היסוד 22
ירושלים 9137001, ישראל
תד 37015
info@ouisrael.org

מספרי טלפון

TEL: 972 -2 560-9100
FAX: 972- 2 566-0156

יש לך שאלה?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.