Click here to Donate

רב אבי ברמן

מנכ"ל OU ISRAEL

דוד כץ

מנהל כספים

חיים פלצנר

סמנכ"ל פרויקטים

רב שמואל שער

מנהל המרכז הישראלי של הOU ע"ש סימור ג'יי אבראמס

רב אהרון גולדשיידר

עורך, תורה תידביטס, חבר סגל אקדמי

הרב עזרא פרידמן

מנהל המרכז החינוכי לכשרות ע"ש גוסטב וקרול ג'איקובס ז"ל

שרה ברלוביץ

חשבת ומנהלת משאבי אנוש

זמירה אוזורוסקי

מנהלת חינוך קהילתי ולעילא - למידה והעצמה נשית

חנה ספיבק

מנהלת מתנדבים

יפה בראכין

מנהלת מדור נסיעות ורישום לאירועים

יעל תמרי

מנהלת ISRAEL FREE SPIRIT - תוכניות תגלית

איטה רחל רוסק

מנהלת הבניין, פרסומות בתורה תידביטס

אורן אסולין

מנהל חינוך ופעילות - הזולה

רחל ניניו

מנהלת פיתוח והדרכה

לאה ביג’ל

מנהלת פיתוח משאבים

ליאת גולדברגר

פרויקט דאורייתא