Click here to Donate

עם מדריך הטיולים נחמן קופיצקי

יום שני 24 יוני 2013 (16 תמוז)

בין השעות 9:00 – 11:30

Agnon Logo

הסיור יתחיל עם טיול דרך השכונה הישנה,

ביקור בבית אליעזר בן יהודה.

תחנה בבית האחיות מרים לניצולי השואה

אנחנו נמשיך בביקור בבית הקברות בריטי ממלחמת העולם הראשונה

ונסיים בסיור בבית עגנון שיכלול סרט בלתי נשכח על חייו של שי עגנון

עלות הסיור  בעלי חברות של OU ישראל 36 ש”ח / ללא חברות  45 ש”ח

תתקשר היום להזמין את מקומך בסיור

Bookings

This event is fully booked.