Click here to Donate

הורים יקרים שלום רב,
אנו שמחים לצרף את בנכם/בתכם לפעילות מרכזי הנוער OU ישראל.
הפועלת ברחבי הארץ משנת 2000.

לרישום בנכם / בתכם יש למלא את הפרטים הבאים: